top of page

Původní link nefunkční: zde tedy celý rozhovor:

1) Jak si se dostala k Iyengar józe Mílou
Chodila jsem k různým učitelům. Zpočátku nepravidelně, pak pravidelně.
Všechny lekce se mi líbily, všechny styly a vše kolem jógy, cvičení, filosofie,
literatura, hudba, vše jsem hltala. Ale ve chvíli, kdy jsem začala sama učit, mi
již nestačilo chodit pouze k někomu na lekce. Hledala jsem nějaký kvalitní
učitelský training a moje učitelka Laura mi poradila Iyengar Institut. Od první
lekce jsme věděla, že to je ono a hned jsem se přihlásila na tříletý teachers
training. Bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě.
Ráda bych zde ještě zmínila, že mou nejmilleší učitelkou jógy, která mě
opravdu uchvátila a vzala za srdce na začátku mé jógové cesty je Laura
Crowe, (Kratochvílová). Není to Iyengar lektor, ale byla to ona, která mě svou
osobností a učením přiměla k pravidelné praxi a díky ní jsem se do jógy
zamilovala. To ona mě postrčila k tomu, abych začala učit, dodala mi odvahu.
Bez ní bych nikdy neprožívala tento svůj splněný sen. Laura je člověk, který
jógu opravdu žije, nejen vyučuje. Tímto zdravím můj jógový idol , dlouho
jsme se neviděly, doufám, že se máš skvělě Lauro.

 


2) Kde vidíš hodnotu a přínos BKS Iyengara?
Hlavně v ustálené metodice. Iyengar se věnoval studiu a praxi jógy 80 let
často i 16 hodin denně. Neznám nikoho jiného, kdo by měl tak hluboké
znalosti a kvalitní praxi. Proto zcela důvěřuji jeho znalostem a vědomostem,
které systematicky předával svým žákům. A díky dokonalému sytému
vzdělávání se mohu spolehnout na certifikované učitele Iyengar jógy a učit se
od nich.
Iyengar jako jediný ustálil názvosloví, individuální instrukce na provádění pozic
lidem, kteří jsou zkrácení a těm, kteří jsou hypermobilní. Tomu se žádný jiný
směr nevěnuje, učitelé dávají stejné instrukce všem bez rozdílu. Při studiu
asan podle Iyengara je jasné o jakou pozici se jedná, název, finální podoba
pozice, její variace ať už určené těm, kteří se do pozice nedostanou nebo
variace která má nějaký terapeutický záměr. Umístění pozice v sekvenci, jestli
na začátek, doprostřed nebo nakonec, to vše má důvod a smysl. Využití a
hlavně vývoj pomůcek, to je kapitola sama o sobě. Slovy se ani nedá popsat
jeho přínos.

3) Co Tebe konkrétně zaujalo a v čem Ti IJ pomohla co se týče fyzické
schránky?

Jak už jsme zmínila výše. Zaujala mě ta jednotnost praxe a výuky, metodika a
přesné instrukce, systematičnost a logika, které jsou založeny na nejstarší
filosofii. Výuka studentů, kteří chodí na lekce, je jiná než výuka budoucích
učitelů. Výuka začátečníku se velmi liší od učení pokročilých studentů,
instrukce pro zkrácené málo flexibilní studenty jsou odlišné od instrukcí pro
příliš flexibilní nebo hypermobilní jedince, kde se bere v potaz, které části těla
jsou flexibilní a které ztuhlé.
Dostávám odpovědi na všechny otázky ohledně fyzické praxe asan,
pranajamy i filosofie, která už se samozřejmě děje i mimo podložku nebo

hlavně mimo podložku. Která asana se jak jmenuje, jaký je její správný
překlad, k čemu je dobrá, kdy ji zařadit v rámci měsíce, dne, sekvence nebo
celoživotní praxe. Je jasné, která asana je finální, která je variantou vedoucí
k finální pozici a která je variantou pro jedince s nějakým určitým omezením,
nebo variantou určenou k terapeutickým účelům.
Co se týče mé fyzické, ale i psychické a duchovní stránky mi Iyengar joga
pomohla snad ve všem. Celkově lepší držení těla, žádné bolesti i přes určitá
vrozená omezení. Pravidelná a bezbolestná menstruace, lepší spánek, lepší
psychická pohoda a vyrovnanost. Pročistění vztahů v rodině i v okolí, změna
stravování i pitného režimu k lepšímu. A nikdy jsem neměla tak krásné nohy,
haha, to mají všichni Iengaristi jak makaj.

 


4) Je pro tebe Iyengar jóga fyzická? slýchám to takhle od lidí kteří byli na pár lekcích a rovnou si udělají obrázek a škatulku. Nejsou schopni vidět hloubkuze své povrchní zkušenosti.
Myslím, že je to přesný opak, lidé, kteří neznají Iyengar jógu mají na Iyengar
jógu názor po první lekci, že je příliš fyzická. Ale po několika letech studia a
praxe vnímám, že to fyzično je tam naopak až skoro na posledním místě.
Iyengar jóga je založená primárně na fiosofii, ale když přijde začátečník, který
si neumí sednout rovně a nevydrží v klidu pár minut, natož hodinu, jak ho
může někdo vyučovat filosofii, meditaci, pranajamu? Každý máme v těle
nějakou disbalanci, zranění, pokřivení, určitou ztuhlost nebo nestabilitu, je
potřeba nejřív pořešit tu fyzickou stránku to ano, ale záměr je příprava na tu
cestu do hloubky. Kdo má trochu povědomí o jógové filosofii a zná alespoň
okrajově 8 cest větví jógy, kdo má nějaké povědomí o pojmech jako jama
nijama asana pranajama atd.., tak si může všimnout, že všechny tyto aspekty
jsou v Iyengar józe praktikovány skrze asany a následně pranajamu. Tato
praxe přechází do života mimo podložku nebo spíše se s ní krásně prolíná.

 


5) Myslíš, že je potřeba do jógy dávat hodně anatomie? Mnoho lidí má pocit, že je to fyzioterapie…
Každý učitel jógy by měl mít hlubší znalosti anatomie, bez nich nemůže
porozumět asanám. Ale na lekcích by měl dávat jasné čisté instrukce a příliš
nepoužívat anatomické názvy částí těla, protože spousty studentů neví, kde je
kostrč a kost křížová, natož aby věděli co je to retrakce a protrakce lopatek 
Studovala jsem s jednou fyzioterapeutkou, která při demonstraci výuky během
teachers trainigu toto použila a dostali jsme dlouhou přednášku od naší
učitelky a při výuce nám bylo velmi kladeno na srdce, ať používáme co
nejjednoduší instrukce a vše ještě ukazujeme, že běžní lidé těmto názvům
neporozumí. S tím souzním a souhlasím. Naopak pokud učíme workshop
zaměřený například na rozhýbání ramen, je určitě dobré zmínit z čeho se
skládá ramenní pletenec, jaké kosti a klouby jsou součástí paže a prstů a
třeba i ukázat nějaké obrázky, pro lepší představu studentů.. Na běžné lekce
asi tyto přílišné detaily nepatří. Je potřeba studenty vést jasně a přesně, dělat
demonstrace pozic a ukazovat na sobě nebo na jiém studentovi co se přesně
v dané pozici má dít.

6) Ve světě jsou lektorské výcviky IJ obecně známé jako nejnáročnější a
nejtvrdší, což můžu osobně potvrdit jak z Pražského, tak jsem pozorovala ten Brněnský. Ty si absolvovala 3 letý základní v Praze, u Heleny Kubrychtové. Řekla bys k tomu něco, jak to probíhá, jak to bylo náročné? O čem to tam je?

Také mohu potvrdit, náročnost, tvrdost, i finanční a časovou náročnost. Jsou
tam určité podmínky pro přijetí, ne že vezmou každého z ulice, kdo nemá
zkušenosti s jógou, už to mě zaujalo. Už z počtu hodin a délky trvání je jasné,
že kvalita celého vzděláváni v IJ má hodně vysoký standard. Nehledě na
povinnosti a hlídanou docházku nejen do výcviku, ale i na běžné lekce aby
nás učitel viděl ideálně třikrát týdně na své lekci a mohl nás vést i podle našich
indiviuálních potřeb ke zlepšení vlastní praxe, bez které bychom nebyli
schopni učit. Povinné náslechy v lekcích certifikovaných učitelů, povinné
asistence v lekcích vedoucího učitele, absolvování kurzů anatomie, filosofie a
kurzu první pomoci. A po získání certifikace povinné další vzdělávání pro
zachování certifikátu.
Za tři roky jsme se museli naučit více jak 60 asán, samozřejmostí je sanskrt,
dokonalé provedení ve smyslu porozumění asaně, správné postupy jak se
dostat do pozice, jak se z ní vrátit, správné použití pomůcek v případě potřeby,
znalosti ohledně účinků asan a zařazení do sekvencí. Samostatnou kapitolou
bylo umění učit, kde jsme museli učit ostatní spolužáky před našimi učiteli.
Dostávali jsme neustále zpětnou vazbu a učitelé si nebrali servítky a to nás
zocelilo a připravilo na zkoušky a na učení před veřejností.
Teachers straining vedla Helena Kubrychtová spolu s Barbarou Quierollo, obě

dvě jsou mistrině ve svém oboru a jsme vděčná, že jsme se mohla učit od
takových kapacit.

 


7) Jak probíhaly celodenní zkoušky? 
To byl jeden z nejnáročnějších dnů v mém životě. Zkoušky probíhají bez
přítomnosti našich učitelů. Jsou tam čtyři senior učitelé ze zahraničí. My jsme
měli na podložkách čísla, vše je zařízené tak, aby nedošlo k nějakému
osobnímu ovlivňování. Ani jsem nevěděla kdo budou ti zkoušející. Ráno jsme
odcvičili tři hodiny v kuse více jak 60 asan ze sylabu, zkoušející říkali názvy
pouze v sanskrtu, tím si ověřili, že známe názvosloví, techniku provedení, na
první pohled viděli, zda asaně rozumíme či ne, zda jsme fyzicky zdatní a
odolní. Chodili kolem nás s notesem v ruce a neustále si něco zapisovali, byl
to obrovský stres. Po skončení toho tříhodinového masakru  jsme si
vylosovali dvě pozice z našeho sylabu a museli k nim přidat třetí a poskládat je
do smysluplné sekvence, abychom prokázali znalost řazení asan za sebou.
Tyto tři asany jsme museli učit před zkoušejícími. Byla pozvána skupina
začátečníků, na každou asanu jsme měli pět minut. Sledovalo se úplně vše,
náš projev, tón a hlasitost, srozumitelnost demonstrace, komunikace a oční
kontakt se studetny, jak si dokážeme ohlídat čas, prostě vše. Asociace nechce
pustit do světa s tímto certifikátem někoho, kdo není připraven, učitel musí být
fyzicky a mentálně odolný, aby kvalitně předával dál umění jógy.

Další součást zkoušky byla demonstrace učení jeden na jednoho. Opět byl
vybrán začátečník, museli jsme odprezentovat učení obrácených pozic
sirsasany, stoje na hlavě a sarvangasany, stoje na ramenou. Bylo nám
řečeno, že na to máme 6 minut, což mi přišlo žalostně málo, bohužel když
jsem vešla do sálu, bylo mi oznámeno že mám jen tři minuty. Pár takových
momentů překvapení tam bylo, zkoušející si chtěji být jisti komu dají certifikát,
kdo se z toho nesloží.
Mimo tento den, jsme psali několik testů z anatomie, obsáhlý test z filosofie a
před zkouškami jsme měli povinnost udělat si kurz první pomoci, opravdu nic
nebylo ponecháno náhodě.
Výcvik a celý proces certifikace Iyengar jógy je skutečně nejtvrdší a
nejnáročnější na světě. Proto se studenti kteří hledají kvalitu mohou
spolehnout na držitele tohoto mezinárodního certifikátu.

8) V čem se specializuješ ve své výuce? Já třeba ráda sdílím Patanjaliho filosofii, ale každý lektor má zaměření na něco jiného. I v rámci jednoho systému je variabilita díky různým osobnostem.

 Nejraději mám ztuhlé a zkrácené studenty. Vážně. To je moje cílová skupina.
Sama jsem totiž od přírody ztuhlá a všude zkrácená. Do každé pozice se
dostávám obtížně a vím, co tihle lidé cítí. Vím, jakou technikou jim pomůžu
dostat se bezbolestně a hlouběji do pozice a jak za celkem krátkou dobu tělo
uvolnit. Nebýt mé každodenní praxe, nezavážu si ani tkaničky, zeptej se mých
spolužáků z gymplu, co jsem předváděla na tělocviku haha.
 Naopak příliš flexibilní lidé, bývalé gymnastky apod. To je pro mě velká výzva.
Hypermobilitu ani extrémní flexibilitu jsme nikdy na svém těle nepocítila, tam
se učím za pochodu, studuji teorii a konzultuji se svými kolegy, kteří mají
podobně flexibilní těla, například s Maruškou Fryčovou.

 

 

9) S kým aktuálně studuješ a jak vypadá tvoje domácí praxe?
Někde jsem četla, že 80% lektorů jogy v čr nemá domácí praxi, to procento je
tristní, a je dobrý říct, že lektoři IJ ji mají zpravidla. Jakmile nemáš zkušenost,
co chceš předávat? Cvičení na lekci s lidmi se vtipně považuje za výuku.
 Pravidelně jezdím na workshopy zahraničních učitelů Gabriela Giubillaro a
David Meloni, kteří k nám pravidelně jezdí. Studuji online z učiteli z Puny
z Indie. Chodím na lekce a workshopy ke svým kolegům. A sama zkoumám
různé pozice a sekvence když se připravuji na učení. Mám doma svou mini
tělocvičnu se všemi možnými pomůckami, včetně závěsných lan, tak typických
a jedinečných v Iyengar józe.
 Snažím se věnovat praxi alespoň tři hodiny denně. Je to nejen moje vášeň a
koníček, ale také práce, a abych měla lidi co učit, musím být připravena. Bez
vlastní praxe učit nelze. Na lekcích Iyegar jógy si učitel nezacvičí, tam ukazuje
studentům demonstrace pozic pouze na jednu stranu, stále u toho mluví,

pozornost směřuje směrem ke studentům, učení Iyengar jógy je příliš náročné,
rozhodně není součástí vlastní praxe. Pro mě je ideální cvičit dvakrát tolik
času než učím, pak cítím, že je mé tělo v rovnováze, když tenhle režim
neudržím, není mi dobře a cítím, že mé učení není nic moc.
 Ráda bych pokračovala v dalších stupních certifikace Iyengar jógy, je to ale
finančně a časově velmi náročné tak jako celé studium Iyengar jógy. Drž mi
palce ať se mi to povede. Udělám pro to vše, co bude v mých silách a
možnostech.

 


10) Co si myslíš o tom, že je důležité mít vlastního učitele?
To je pro mne v posledních měsících velké téma. Zatím se učím od několika
různých učitelů, všichni jsou skvělí. Už zmínění GG a DM přímí žáci BKS jsou
takovým pokladem. Ráda bych měla jednoho svého učitele, mentora, který mě
povede dál na cestě jógy, bude mít v malíčku jak praxi tak filosofii a budu
s ním moci konzultovat nejen svou osobní praxi asan, ale i učení a filosofii,
klást otázky a dostávat odpovědi. To je mé přání a stále hledám, snad najdu.

 

 

11) Kde Tě lidé můžou najít? Kde učíš?

Před rokem jsme se s rodinou přestěhovali z Prahy do Mikulova v Krušných
horách. Pocházíme s manželem z Teplic a máme to tu rádi. Učím pravidelně
v Přítkově u Teplic, a také v Praze, stýskalo by se mi po mých studentech a
přátelích, proto za nimi stále dojíždím. Učím v Yogame na Národní třídě a
v Yogamovement na Andělu.
Učím také indviduální a soukromé lekce max pro tři osoby u sebe doma (víc

se k nám nevejde). A občas uspořádám nějaký workshop v Přítkově nebo
jsem zvaná na různé akce festivaly nebo do studií. Majitele a lektory studií
často zajímá metodika Iyengar jógy např. obrácených pozic, rádi se od nás
učí. Ty sama si už několikrát byla v Teplicích a vím, že lidé byli z Iyengar jógy
v tvém podání nadšeni. Na základě tvého doporučení zjistili, že se zde
pohybuji také a začali se ozývat.

Moc ti děkuji, mé marketinové schopnosti
nejsou nic moc haha

 


Můj web: www.milayoga.cz
FB Iyengar yoga s Mílou
IG: milayogacz


Snažím se dávat vědět lidem o tom kde učím, každopádně kdyby někdo
nemohl tyto informace najít a nebyl si jist, ať mi klidně napíše email nebo
zprávu. Kontaktní údaje jsou na mém webu.
Jani moc Ti děkuji za příležitost, moc si vážím toho co děláš. Díky Tobě se o
této úžasné metodě dovídá víc a víc lidí.

bottom of page